KABELY VN

AXAL-TT PRO

Třížilový zemní kabel pro napětí 12 – 36kV s velmi odolným pláštěm, vhodný pro bezvýkopovou pokládku a do nejnáročnějších podmínek. Kabel je vyroben z lehce recyklovatelných materiálů.

AXAQ-LT

Třížilový kabel pro napětí 12 – 36kV s bezhalogenovým a oheň retardujícím pláštěm. Kabel je zejména vhodný pro vnitřní instalace a do všech prostředí se zvýšenými nároky na požární bezpečnost.

UNIVERZÁLNÍ KABELY NKT

Univerzální kabely NKT AXCES®, FXCEL a EXCEL pro napětí 12 – 36kV jsou kabely určené především pro závěsnou instalaci s možností přímého přechodu do země. Univerzální kabely tvoří kompletní systém pro závěsnou instalaci včetně nosných svorek a všech potřebných armatur.

AXCES-RW

Závěsný kabel AXCES-RW určený pro použití na podpěry trakčního vedení železnic. Kabel je dodáván pro napěťovou hladinu 12kV a 22kV. 

AXAL-TT PRO

Kabel AXAL-TT PRO 3.0 Endurance je třetí generací kabelu určeného primárně pro pokládku do země v nejtěžších podmínkách bez nutnosti pískování, případně pro bezvýkopovou pokládku pluhováním. AXAL-TT PRO je v současnosti nejpoužívanějším kabelem vysokého napětí ve Skandinávii. AXAL-TT PRO je opatřen extra odolným pláštěm, který se skládá z vnější velmi tvrdé XLPE vrstvy a z vnitřní absorbční vrstvy chránící vnitřní části kabelu před poškozením.

Kabel AXAL-TT PRO se dodává v průřezech 3×25/25 až 3×400/50. Je dodáván na dřevěných nevratných bubnech ve standardních délkách 500-1000m, nebo v přesné délce dle požadavku odběratele.

Kabel se skládá pouze z jednoho kovu (hliníku) a jednoho polymeru (polyolefinu) – nejlepší volba pro recyklaci a životní prostředí.

AXAL-TT PRO 3.0

Kabel do nejdrsnějšího prostředí.

AXAL-TT PRO specifikace:

UNIVERZÁLNÍ KABELY

UNIVERZÁLNÍ KABELY NKT jsou kompletním systémem závěsných kabelů VN pro venkovní instalaci. Univerzální kabely NKT se uplatňují zejména jako náhrada za holé venkovní vedení v lesních průsecích a ve všech lokalitách kde dochází k častému přerušení dodávek elektrické energie z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

Systém Univerzálních kabelů NKT je tvořen hliníkovým kabelem AXCES® a měděnými kabely EXCEL a FXCEL. Tyto kabely jsou dodávány pro napěťové hladiny 12 -36kV. Systém je doplněn nosnými svorkami, kotevními spirálami a ostatním pomocným montážním materiálem jako napínáky, svorkami a opravnými sadami.

AXCES®

Závěsný kabel s hliníkovým slaněným vodičem a měděným síťovým stíněním. Kabel AXCES® se dodává i ve variantě O s vloženou optickou mikrotrubičkou pro instalaci optického mikro kabelu s maximálně 24 vlákny.

FXCEL

Závěsný kabel s měděným slaněným vodičem a měděným síťovým stíněním. Kabel FXCEL se dodává v průřezu 3x16/10.

EXCEL

Závěsný kabel s měděným plným vodičem a měděným síťovým stíněním. Kabel EXCEL se dodává v průřezu 3x10/10.

ECH14 - nosná svorka

Nosná svorka ECH14 je určená pro kabely AXCES pro všechny průběžné podpěrné body. Svorka ECH14 je opatřena integrovanou instalační rolnou usnadňující montáž závěsného kabelu. Svorka ECH14 je vyrobena z odlitku hliníku. Maximální zatížení je 14kN.

Kotevní spirála

Kotevní spirála se vkládá na koncové kotevní body a na podpěrné body kde je potřeba vytvořit lom kabelového vedení prudší než 45°.

Napínák

Napínák slouží k regulaci průvěsu kabelu mezi podpěrnými body. Obvykle se vkládá mezi podpěrný bod a kotevní spirálu.

ECH12 - nosná svorka

Nosná svorka ECH12 je určená pro kabely AXCES, FXCEL a EXCEL pro všechny průběžné podpěrné body. Svorka ECH12 je opatřena integrovanou instalační rolnou usnadňující montáž závěsného kabelu. Svorka je vyrobena z pozinkovaného tvarovaného plechu. Maximální zatížení je 12kN.

Dimenzované háčky

Dimenzované háčky se vkládají na podpěrné body v lesních průsecích kde hrozí pád stromů do kabelového vedení. V případě pádu stromu dojde k deformaci dimenzovaného háčku a kabelové svorky s kabelem spadnou na zem bez poškození kabelu.

Svorka KPAz

Svorky KPAz se vyrábí v mnoha různých provedeních pro nejrůznější druhy konstrukcí. Svorka KPAz slouží k pružnému a pevnému upevnění třížilového kabelu.

Svorka ENS004

Kabeloví příchytka ENS004 slouží k příčnému uchycení kabelu k podpěrnému bodu. Používá se především k uchycení kabelu před spojkou na podpěrném bodu.