OPRAVY KABELŮ VVN

Specializujeme se na řešení akutních i diagnostikovaných poruchových stavů a na úpravy stávajících kabelových vedení 110kV-400kV. Dodáváme nové kabelové systémy 110kV – 400kV, vč. supervize přípravy realizace, supervize pokládky kabelů a instalace kabelových souborů. Zastupujeme v České republice a ve Slovenské republice výrobce kabelových systémů 110-400kV NKT GmbH a NKT HV AB (dříve ABB Kabeldon), dále mimo jiné úzce spolupracujeme s výrobcem kabelových souborů 110-400kV Südkabel GmbH.

Veškeré odborné práce zajišťujeme výhradně ve spolupráci s renomovanou švédskou společností Scandinavia Power Crew AB. 

Opravy akutních poruch na kabelových vedeních 110kV

Zajišťujeme opravy kabelů a kabelových souborů po mechanickém, nebo elektrickém poškození. Při mechanickém poškození kabelů VVN provedeme posouzení, zda lze provést opravu jednotlivých vrstev kabelu, nebo je nutné provést vložení nového kabelu a spojek.

Opravy poškozených kabelových koncovek a spojek po mechanickém, nebo elektrickém poškození řešíme vložením nového kabelu.

Garance opravy běžných elektrických a mechanických poruch na vedeních 110kV do 30 dnů (v případě evidence kabelových vedení 110kV v databázi i výrazně rychleji).

Opravy diagnostikovaných poruch kabelových vedení 110kV

Realizujeme plánované opravy závad a nedostatků kabelů VVN, typicky po proběhlé diagnostice a zjištění zvýšených výbojových činností na kabelu, nebo kabelových souborech.

Úpravy stávajících kabelových systémů 110 - 400kV

Jsme schopni zajistit dočasné i permanentní přepojení kabelových vedení 110kV při rekonstrukcích a jiných situacích, které vyžadují přepojení kabelových vedení. 

Asistenční služby

Poskytujeme možnost uzavření servisního kontraktu, který zákazníkovi zajišťuje kompletní servisní činnost k řešení oprav kabelů VVN za předem stanovených podmínek, poruchovou non stop telefonní linku, časově garantovaný dojezd technika a stanovení havarijních postupů.
Součástí servisní smlouvy je kompletní podrobný seznam kabelové technologie zákazníka. Na základě tohoto seznamu je možné navrhnout, zajistit a udržovat havarijní rezervu komponent zajišťující možnost okamžité opravy všech potencionálních závad kabelů VVN.

Rovněž je možné smluvně zajistit pravidelnou diagnostiku kabelových vedení VVN metodou offline, nebo online měření částkových výbojů.

Rychlé opravy

Skladem udržujeme základní zásoby pro provedení oprav havarijních stavů kabelových vedení 110kV.

Kontaktujet nás

Havarijní zásoby

Skladem udržujeme základní zásoby pro provedení oprav havarijních stavů kabelových vedení 110kV.

Kontaktujet nás