INSTALACE KABELOVÝCH SOUBORŮ VVN

Zajišťujeme montáž kompletního portfolia kabelového příslušenství výrobců NKT, Südkabel, Pfisterer a Raychem v napěťových hladinách 110 – 420kV. Instalace kabelových souborů VVN je prováděna certifikovanými montéry se zkušenostmi z montáží po celém světě. Naši montéři jsou pravidelně školeni výrobci kabelových souborů a  pravidelně se účastní montáží kabelových souborů 420kV.

Instalace kabelových souborů zabezpečujeme včetně supervize při pokládce kabelů 110kV-400kV, zajištění plášťových zkoušek stejnosměrným napětím 10kV a případných jiných požadovaných zkoušek, jako jsou napěťové zkoušky, zkoušky zvýšeným napětím a částkovými výboji.

ALROC

Při montážích používáme pouze kvalitní nářadí a přípravky firmy Alroc.